dnes je 6.6.2020

Input:

Ak umelci, autori a športovci už činnosť nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusia

16.9.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia (do tejto kategórie patria napríklad umelci, autori a športovci), môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto povinnosti (za rok 2018 je to 5 724 eur). Odvodovú povinnosť takejto SZČO Sociálna poisťovňa rovnako ako pri ostatných živnostníkoch a SZČO s iným oprávnením vyhodnocuje vždy k 1. júlu (alebo k 1. októbru pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

Ak SZČO bez oprávnenia vznikne povinnosť platiť