dnes je 24.9.2020

Input:

Doživotný dôchodok z II. piliera za rok 2019 bol v priemere 21,77 eur

15.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2019 mesačne 21,77 eur. Je to o 1,61 eur menej ako životné poisťovne vyplácali v roku 2018.

Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 21,71 eur a ku koncu roka 2019 ho poberalo 1 725 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 26,42 eur a poberalo ho 23 sporiteľov.

Tieto údaje sú porovnateľné s priemernou mesačnou výškou doživotného dôchodku za rok 2018, kedy bola na úrovni 23,38 eur. V roku 2015 predstavovala 25,96 eur, v roku 2016 len 25,36 eur, v roku 2017 klesla na 23,92 eur, v roku 2018 sa pohybovala na úrovni 23,38 eur.

Na rozdiel od neindexovaného dôchodku, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, indexovaný dôchodok je vyplácaný v nižšej počiatočnej sume, ale táto bude každoročne rásť o vopred určené pevné percento za účelom zohľadnenia budúceho rastu cien tovarov a služieb.

O dôchodok z II. piliera bolo pritom vlani podaných celkom 3 236 žiadostí, z toho 2 748 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a zostávajúcich 488 vo svojich dôchodkových