dnes je 6.6.2020

Input:

Nevyplatený dôchodok po zomretom nie je dedičstvom

2.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Ak dôchodca poberal dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, napr. 14. deň v mesiaci, zomrel 18. septembra 2019 a 14. septembra 2019 si dôchodok na pošte neprevzal, lebo bol hospitalizovaný v nemocnici, tento