dnes je 9.7.2020

Input:

Odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za zamestnávateľa za máj 2020

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.91 Odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za zamestnávateľa za máj 2020

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Vláda SR, ako ďalšie ekonomické opatrenie v snahe zmierniť nepriaznivé dopady vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, umožnila nariadením vlády č. 131/2020 Z. z., účinným od 22. mája 2020, odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za obdobie máj 2020 až do 31. decembra 2020.

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený o 40 % a viac, za:

a) marec 2020 - je splatné v termíne do 31. decembra 2020,

b) máj 2020 - je splatné v termíne do 31. decembra 2020.

Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za máj 2020 ostáva v pôvodnom termíne. Nemení sa ani lehota splatnosti preddavkov na poistné na zdravotné poistenie za mesiac máj 2020.

Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. druhýkrát posúva aj lehotu splatnosti poistného na sociálne poistenie, a to za obdobie marec 2020. Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za povinne poistenú SZČO za marec 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020. (Prvýkrát odložená lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za povinne poistenú SZČO za marec 2020 bola určená na 31. júl 2020, a to zákonom č. 68/2020 Z. z.).

Lehota splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za marec 2020 sa nemení a zostáva do 31. júla 2020.

Podmienkou odkladu splatnosti poistného za marec 2020 je pokles čistého obratu a pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za marec 2020 o 40% a viac.

Pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej SZČ sa posudzuje pri:

  • zamestnávateľovi a SZČO, ktorí podnikali v rovnakom mesiaci minulého roku: porovnáme výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci máj 2020) s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roku (t. j. v mesiaci máj 2019), alebo mesačným priemerom za rok 2019 (rok 2019/12 mesiacov) a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb;

  • zamestnávateľovi a SZČO, ktorí nepodnikali v rovnakom mesiaci minulého roku: porovnáme výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci máj 2020) s výškou tržieb v mesiaci február 2020 a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb.

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:

  • - NV SR č. 76/2020 Z.