dnes je 6.6.2020

Input:

Po návrate z krajín EÚ sa dávka v nezamestnanosti vypočíta len z posledného zamestnania

2.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Čoraz viac občanov sa aj podľa údajov Štatistického úradu SR vracia zo zahraničia, kde pracovali, späť na Slovensko. Len v prvom polroku tohto roka ich bolo 128 tisíc a časť z nich, ktorá nemá vo výhľade ďalšie zamestnanie, zvažuje možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o dávku v nezamestnanosti. Aj v súvislosti s možným odchodom Veľkej Británie z Európskej únie, tzv. brexitom, a teda aj ďalším príchodom občanov SR späť na Slovensko, Sociálna poisťovňa opätovne pripomína, aby si dôkladne zvážili svoju situáciu a informovali sa vopred o tom, ako majú správne postupovať. Ak v zahraničí pracovali dlhšie obdobie a odvádzali tam dane a poistné na sociálne poistenie, je v ich záujme žiadať o dávku v nezamestnanosti v zahraničí ešte pred príchodom na Slovensko. Je to aj pre nich rýchlejší a jednoduchší postup na získanie dávky ako o ňu po návrate žiadať na Slovensku a riskovať, že nebude priznaná. Ak o dávku žiadajú na Slovensku, Sociálnej poisťovni musia totiž dokladovať nielen doby poistenia v zahraničí, ktoré sa potom zdĺhavo overujú, ale aj zachovanie väzieb na Slovensko počas výkonu práce v