dnes je 6.6.2020

Input:

Pozor: Ako sa zmení minimálny a maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie pre rok 2020

18.9.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura.

Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne