dnes je 12.8.2020

Input:

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2019 / 2020

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.43 Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2019 / 2020

 Ing. Eva Gášpárová

Životné minimum k 1.1.  2019 2020  
Jedna plnoletá fyzická osoba  205,07 €  210,20 €  
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba  143,06 €  146,64 €  
Zaopatrené neplnoleté dieťa, nezaopatrené dieťa  93,61 €  95,96 €  
Minimálna mzda  2019  2020 
Mesačná  520 €  580 €  
Hodinová  2,989 €  3,333 €  
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu  2019  2020 
50 % / 45 %  1,4945 € / 1,34505 €  1,6665 € / 1,49985 €  
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu  2019  2020 
100 % / 90 %  2,9890 € / 2,6901 €  3,333 € / 2,9997 €  
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu  2019  2020 
40 % / 35 %   1,1956 € / 1,04615 €  1,3332 € / 1,16655 €  
50 % riziková práca  1,4945 €  1,6665 €  
Ostatné zvýhodnenia / príplatky  2019  2020 
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20 %  0,5978 €  0,6666 €  
Náhrada mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 20 %  0,5978 €  0,6666 €  
Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku  2,989 €  3,333 €  
Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 100 %  2,989 €   
Peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek  2019  2020 
Daň z príjmu  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Zdravotné poistenie  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Sociálne poistenie  neoslobodené  neoslobodené  
Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov  2019  2020 
Daň z príjmu  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Zdravotné poistenie  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Sociálne poistenie  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Príspevok na rekreáciu zamestnancov   
55 % oprávnených výdavkov najviac  275 € za rok  275 € za rok  
Príspevok na športovú činnosť detí zamestnanca   
55 % oprávnených výdavkov v úhrne najviac  -  275 € za rok  
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka  2019  2020 
Mesačne  328,11 €  367,85 €  
Ročne, ak základ je do ako 100/92,8-násoboku životného minima  3 937,35 €  4 414,20 €  
Ročne, ak základ dane je nad 100/92,8-násobok životného minima  9 064,097 – základ dane / 4  9 290,84 – základ dane / 4  
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)  2019  2020 
Ročne, ak základ dane je do 176,8-násobku životného minima  3 937,35 – príjem manželky  4 035,84 – príjem manželky  
Ročne, ak základ dane je nad 176,8-násobku životného minima  13 001,438 – (základ dane / 4) – príjem manželky  13 326,68 – (základ dane / 4) – príjem manželky  
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - ročne  180 €  180 €  
Úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou – ročne  50 €  50 €  
Daňový bonus na vyživované dieťa  2019  2020 
Mesačne pri príjme aspoň polovice minimálnej mzdy    
- na dieťa do 6 rokov veku od 1.4.2019  44,34 €  45,44 €  
- na dieťa od 6 rokov veku  22,17 €  22,72 €  
Ročne pri príjme aspoň 6-násobku minimálnej mzdy    
- na dieťa do 6 rokov veku  565,57 €  545,28 €  
- na dieťa od 6 rokov veku  266,04 €  272,64 €  
Daňový bonus na zaplatené úroky  2019  2020 
Ročne 50 % zo zaplatených úrokov, najviac  400 €  400 €  
Sadzba dane – preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti  2019  2020 
19 % zo sumy do  3 021,37 €  3 096,95 €  
25 % zo sumy od  3 021,38 €  3 096,96 €  
Sadzba dane zo základu dane  2019  2020 
19 % zo sumy do  36 256,38 €  37 163,36 €  
25 % zo sumy od  36 256,39 €  37 163,37 €  
Navýšenie nepeňažného plnenia  2019  2020 
Uplatnenie  Podľa prílohy č. 6 ZDP  Dobrovoľné  
Sociálne poistenie  2019  2020 
Sadzby poistného zamestnanec / zamestnávateľ      
- nemocenské poistenie  1,4 % / 1,4 %  1,4 % / 1,4 %  
- starobné poistenie  4 % / 14 %  4 % / 14 %  
- invalidné poistenie  3 % / 3 %  3 % / 3 %  
- poistenie v nezamestnanosti  1 % / 1 %  1 % / 1 %  
- garančné poistenie  - / 0,25 %  - / 0,25 %  
- úrazové poistenie  - / 0,8 %  - / 0,8 %  
- rezervný fond solidarity  - / 4,75 %  - / 4,75 %  
Maximálny mesačný vymeriavací základ  6 678 €  7 091 €  
Odvodová úľava študenti – dohoda o brigádnickej práci študentov  200 €  200 €  
Odvodová úľava dôchodcovia – dohody  200 €  200 €  
Odvodová úľava – dlhodobo nezamestnaný  639,18 €  678,71 €  
Zdravotné poistenie  2019  2020 
Sadzby poistného zamestnanec / zamestnávateľ      
- zamestnanec bez zdravotného postihnutia  4 % / 10 %  4 % / 10 %  
- zamestnanec so zdravotným postihnutím  2 % / 5 %  2 % / 5 %  
Poistenie zamestnanca cudzinca len pri príjme najmenej  520 €  580 €  
Odpočítateľná položka zamestnanca      
- mesačne  380 €  380 €  
- ročne  4 560 €  4 560 €  
Maximálny mesačný vymeriavací základ  neurčený  neurčený  
Maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného z dividend  57 240 €  60 780 €  
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti  2019  2020 
Maximálny denný vymeriavací základ  62,7287 €  66,6082 €  
Stravné – zmena od 1.7.2019 2019  2020 
Časové pásmo 5 – 12 hodín  4,80 € / 5,10 €  5,10 €  
Časové pásmo 12 – 18 hodín  7,10 € / 7,60 €  7,60 €  
Časové pásmo nad 18 hodín  10,90 € / 11,60 €  11,60 €