dnes je 6.6.2020

Input:

Pri dávkach zo Sociálnej poisťovne sa štátne občianstvo SR nevyžaduje

3.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Štátne občianstvo Slovenskej republiky nie je podmienkou pre vznik nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne. Môže ich dostávať aj cudzí štátny príslušník, ak splní podmienky stanovené pre konkrétnu dávku v zákone o sociálnom poistení. Najdôležitejšou podmienkou je – na základe výkonu práce - existencia sociálneho poistenia, resp. jeho trvanie po určitú dobu. Obdobne to platí o slovenských občanoch pracujúcich v zahraničí. V rámci Európskej únie je táto zásada zakotvená priamo v legislatíve, podľa ktorej sa o. i. dávky získané podľa právnych predpisov niektorého členského štátu vyplácajú príjemcovi aj vtedy, ak má bydlisko v inom členskom