dnes je 12.8.2020

Input:

Pri dlhšej maródke nezabúdajte na „lístok na peniaze“

29.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pokiaľ práceneschopnosť časovo prekračuje hranice jedného mesiaca, jej poberateľ musí vždy do piateho dňa nasledujúceho mesiaca doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca, takzvaný „lístok na peniaze“. Ide o tlačivo Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vystavuje ku koncu mesiaca ošetrujúci lekár. V ňom potvrdzuje, že PN-ka stále trvá. Zamestnávateľ na tlačive nepotvrdzuje nič.

Ak piaty deň v novom mesiaci pripadá na nedeľu, Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti treba doručiť dopredu, do piatku – tretieho. Sociálna poisťovňa dávku nemocenské môže vyplatiť len na základe tohto tlačiva. Ak poistenec – poberateľ dávky toto tlačivo nestihne