dnes je 5.6.2020

Input:

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov na komunikáciu cez elektronické schránky

27.3.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí majú zriadenú aktívnu elektronickú schránku, že korešpondencia (rozhodnutia, potvrdenia a iné dokumenty) im bude zasielaná výlučne do ich elektronickej schránky. Sociálna poisťovňa odporúča, aby v prípade, že