dnes je 12.8.2020

Input:

Ukončenie štúdia siroty môže ovplyvniť aj vdovský dôchodok

22.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Prerušenie alebo ukončenie štúdia na strednej alebo vysokej škole počas školského roka môže pre sirotu znamenať koniec vyplácania nielen sirotského dôchodku, ale aj vdovského, resp. vdoveckého dôchodku niektorého z jej rodičov. Táto situácia nastane vtedy, ak vdovský, resp. vdovecký dôchodok Sociálna poisťovňa vypláca viac ako jeden rok po smrti manžela, resp. manželky na základe starostlivosti aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané. Môže ním byť vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Od 1. septembra 2019 poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej škole alebo