dnes je 16.6.2021

Input:

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

19.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Veľa ľudí sa po priznaní dôchodku informuje, prečo im nebol pre výpočet dôchodku hodnotený zárobok v roku, kedy dovŕšili dôchodkový vek.

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Ako hovorí zákon, rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli