dnes je 25.9.2020

Praktické informácie - Povinnosti zamestnávateľa voči SP
Praktické informácie - Povinnosti zamestnávateľa voči SP
Povinnosť: Termín (najneskôr): Podmienky:
Prihlásenie zamestnávateľa ako platiteľa poistného do 8 dní Od dňa, kedy začal zamestnávať svojho prvého zamestnanca - poistenca
Odhlásiť zamestnávateľa ako platiteľa poistného do 8 dní Od dňa, v ktorom už nezamestnáva žiadneho zamestnanca -poistenca
     
Prihlásenie zamestnanca pred začiatkom výkonu činnosti zamestnanca Zamestnanci - poistenci v pracovnoprávnom vzťahu
Odhlásenie zamestnanca v nasledujúci deň po zániku poistenia Zamestnanci - poistenci v pracovnoprávnom vzťahu
Prihlásenie zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s odvodovou úľavu a povinné poistenimu vzniklo na základe prekročenia zákonom stanovenej maximálnej sumy jeho mesačného príjmu v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol zákonom stanovenú maximálnu sumu  
Prihlásenie zamestnanca,ktorý bol zamestnancom s odvodovou úľavou a ktorého povinné poistenie  vzniklo od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru  v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol zákonom stanovenú maximálnu sumu  
Prihlásenie študena na DoBPŠ  + DVP + DPČ pred začiatkom výkonu činnosti zamestnanca  
Odhlásenie študenta na DoBPŠ + DVP + DPČ v nasledujúci deň po zániku poistenia  
Doprihlásenie študenta ns DoBPŠ na DP v lehote splatnosti poistného Ak si študent uplatňuje odvodové zvýhodnenie a jeho príjem v mesiaci prekročil 200 EUR
Odprihlásenie študenta na DoBPŠ z DP v lehote splatnosti poistného Ak si študent uplatňuje odvodové zvýhodnenie a jeho príjem v mesiaci prekročil 200 EUR
     
Oznámiť SP do 8 dní všetky zmeny týkajúce sa prerušenia poistenia
Oznámiť SP do 8 dní Začiaok čerpania MD a RD
Oznámiť SP do 8 dní Ukončenie čerpania MD a RD
Oznámiť SP do 8 dní Zmenu svojho názvu a sídla 
Oznámiť SP do 3 dní  Vznik pracovného úrazu, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť
Predložiť SP do 8 dní Záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii a tiež výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania 
Predkladanie výkazov o odvedenom poistnom v deň určený na výplatu príjmov  
Splatnosť poistného  v deň určený na výplatu príjmov Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmovzúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.
Splatnosť poistného  do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený Nepravidelný príjem, príjem po skončení pracovného pomeru
Evidenčný list dôchodkového poistenia predložiť do 3 dní od skončenia pracovnoprávneho vzťahu  A ďalej podľa potrieb SP
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať

Dátum: 20.10.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2020 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV