dnes je 5.6.2020

Praktické informácie - Povinnosti zamestnávateľa voči SP
Praktické informácie - Povinnosti zamestnávateľa voči SP
Povinnosť: Termín (najneskôr): Podmienky:
Prihlásenie zamestnávateľa ako platiteľa poistného do 8 dní Od dňa, kedy začal zamestnávať svojho prvého zamestnanca - poistenca
Odhlásiť zamestnávateľa ako platiteľa poistného do 8 dní Od dňa, v ktorom už nezamestnáva žiadneho zamestnanca -poistenca
     
Prihlásenie zamestnanca pred začiatkom výkonu činnosti zamestnanca Zamestnanci - poistenci v pracovnoprávnom vzťahu
Odhlásenie zamestnanca v nasledujúci deň po zániku poistenia Zamestnanci - poistenci v pracovnoprávnom vzťahu
Prihlásenie zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s odvodovou úľavu a povinné poistenimu vzniklo na základe prekročenia zákonom stanovenej maximálnej sumy jeho mesačného príjmu v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol zákonom stanovenú maximálnu sumu  
Prihlásenie zamestnanca,ktorý bol zamestnancom s odvodovou úľavou a ktorého povinné poistenie  vzniklo od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru  v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol zákonom stanovenú maximálnu sumu  
Prihlásenie študena na DoBPŠ  + DVP + DPČ pred začiatkom výkonu činnosti zamestnanca  
Odhlásenie študenta na DoBPŠ + DVP + DPČ v nasledujúci deň po zániku poistenia  
Doprihlásenie študenta ns DoBPŠ na DP v lehote splatnosti poistného Ak si študent uplatňuje odvodové zvýhodnenie a jeho príjem v mesiaci prekročil 200 EUR
Odprihlásenie študenta na DoBPŠ z DP v lehote splatnosti poistného Ak si študent uplatňuje odvodové zvýhodnenie a jeho príjem v mesiaci prekročil 200 EUR
     
Oznámiť SP do 8 dní všetky zmeny týkajúce sa prerušenia poistenia
Oznámiť SP do 8 dní Začiaok čerpania MD a RD
Oznámiť SP do 8 dní Ukončenie čerpania MD a RD
Oznámiť SP do 8 dní Zmenu svojho názvu a sídla 
Oznámiť SP do 3 dní  Vznik pracovného úrazu, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť
Predložiť SP do 8 dní Záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii a tiež výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania 
Predkladanie výkazov o odvedenom poistnom v deň určený na výplatu príjmov  
Splatnosť poistného  v deň určený na výplatu príjmov Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmovzúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.
Splatnosť poistného  do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený Nepravidelný príjem, príjem po skončení pracovného pomeru
Evidenčný list dôchodkového poistenia predložiť do 3 dní od skončenia pracovnoprávneho vzťahu  A ďalej podľa potrieb SP
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Riešenie problematických otázok obcí a samospráv

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 12.6.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Daňový kalendár
jún 2020
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2020 - daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV